Menzillerine Göre Füzeler / 1-Kısa Menzilli Havadan Havaya Füzeler // Missiles According to Their Range / 1- Short Range Air-to-Air Missiles

Paylaş
 

Selam dostlar! Bu yazı dizisinde sizlere menzillerine göre havadan havaya füzeleri anlatacağım. Kısa menzil(0-30Km), Orta menzil(30-70Km) , Uzun menzil(70-130Km)

1-Kısa Menzilli Havadan Havaya Füzeler (0-30KM)
Kısa menzilli havadan havaya füzelein ilk örnekleri 1950’li yıllarda ortaya çıkmıştır. İstisnaları olmakla beraber, çoğunluğu ısı güdümlüdür. Biz bu konuda ısı güdümlü füzelerden bahsedeceğiz.

Ortaya çıkış amaçları kısa mesafe içerisinde, dogfight olarak da bilinen manevra savaşları esnasında hedefi bulup yok etmektir.

Kısa menzilli füzelerin çoğunluğu ısı güdümlü olduğu için, ancak hedefi görebildiğiniz durumlarda etkili olurlar.

Isı güdümlü füzeler hedefi bulabilmek için hedefin ısı izine odaklanan bir tarayıcı kullanır.

Bu füzelerin ilk örnekleri olarak Amerikan Aim-9 Sidewinder ve Sovyet AA-2 Atoll füzeleri gösterilebilir.

Bir Aim-9

Bir AA-2

İlk nesil kısa menzilli füzelerin tarayıcıları oldukça düşük kapasiteliydi. Hedefin yalnızca arkasından atılabiliyordu ve sadece motor egzoz sıcaklığına kilitlenebiliyordu. Ayrıca hedefi yalnızca bir ateş topu olarak görüyordu.

Bu sebeple yanıltılmaları oldukça kolaydı. Flare adlı ve bir ateş topu şeklinde yanan saptırıcılar kullanarak bu füzelerden kurtulmak mümkündü.

Ayrıca kısa mesafede sert manevralar yapan hedefleri de takip edemiyorlardı.

İlk nesil kısa menzilli füzelerin en büyük sorunlarından biri de Güneş gibi alakasız ısı kaynaklarına yönelebiliyor olmasıydı.

Bu ilk nesil kısa menzilli füzelerin menzili 4-8km arasında değişiyordu.

Vietnam Savaşı ve sonraki 10 yıl boyunca kısa menzilli füzeler büyük değişim gösterdi. Takip açıları 30-45 dereceye kadar genişledi.

Menzilleri 15 kilometreye, bazı modellerde ise 20 kilometreye kadar uzadı. Manevra kabiliyetleri gelişti.

Bu dönemin en önemli temsilcileri ise Aim-9L/M Sidewinder ve AA-11 Archer füzeleriydi.

Aim-9L

AA-11

1980’lerden günümüze ise kısa menzilli füzeler teknolojide çağ atladı diyebiliriz.

Artık hedefe her yönden takip ve atış yapılabiliyor. Füze bilgisayarları hedefi bir ateş topu şeklinde değil, tam bir silüet olarak görüntüleyebiliyor.

Saptırıcıları tanıyıp, onlara kilitlenmeyi reddedebiliyor. Ayrıca menzilleri 30 kilometreye ulaşmış durumda.

Bazı versiyonlar ise ‘Kaska Monteli Nişangah’ teknolojisi ile, pilotun baktığı yöne ateş edebilme kabiliyetine sahip.

Bu neslin önemli temsilcileri arasında Amerikan Aim-9X Sidewinder, İngiliz Aim-132 ASRAAM, İsrailli Python 5, Fransız R-550 Magic ve Rus R-73 füzeleri gösterilebilir.

Aim-9X

Python 5

…Murat Deniz Şenol…

Hello, friends! In this series of articles I will tell you about the air to air missiles with their range. Short Range (0-30Km), Medium Range (30-70Km), Long Range (70-130Km).

1-Short Range Air-to-Air Missiles (0-30KM)
The first examples of short-range air-to-air missiles emerged in the 1950s. While there are exceptions, most of them are heat-guided. We will talk about heat-guided missiles.

The purpose of emergence is to find and destroy the target during combat manuevers, also known as dogfight, within a short distance.

Since the majority of short-range missiles are heat-guided, they are effective only when you can see the target.

Heat guided missiles use a seeker that focuses on the heat trace of the target to find the target.

The American Aim-9 Sidewinder and Soviet AA-2 Atoll missiles can be shown as the first examples of these missiles
An Aim-9

An AA-2

The seekers of the first-generation short-range missiles had very low capacity. It could only be fired behind the target and could only be locked into the engine exhaust temperature. They also saw the target only as a fireball.

It was easy for them to be misled. It was possible to get rid of these missiles by using countermeasures what is burning like a fireball called as Flare.

In addition, they could not keep track of the targets which performs hard maneuvers at short distances.

One of the biggest problems of the first-generation short-range missiles was that they could locked on unrelated heat sources such as the Sun.

The range of these first-generation short-range missiles ranged from 4-8 km.

The Vietnam War and the short-range missiles over the next 10 years showed a great change. Tracking angles expanded to 30-45 degrees.

Their range has been extended to 15 kilometers and in some models to 20 kilometers. It’s maneuverability improved.

The most important representatives of this period were Aim-9L / M Sidewinder and AA-11 Archer missiles.

AIM-9L

AA-11

From the 1980s to the present, we can say the short-range missiles step into new age in technology.

Now missiles can follow and shoot the target from every direction. Missile computers can target the target not as a fireball, but as a complete silhouette.

They recognize countermeasures and refuse to lock them. In addition, the range has reached 30 kilometers.

Some versions have the ability to fire into the direction where the pilot looks with the ‘Helmet Mounted Sight’ technology.

Important representatives of this generation include the American Aim-9X Sidewinder, British Aim-132 ASRAAM, Israeli Python 5, French R-550 Magic and Russian R-73 missiles.

AIM-9X

Python 5

… Murat Deniz Şenol …

Bu yazı 1262 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

YAZAR HAKKINDA

Facebookta bizi bulun
ARŞİV