Uçaklarda Yolcu Kabininde Kargo Taşınması Genelgesi

Paylaş
 

Uçaklarda Yolcu Kabininde Kargo Taşınması Genelgesi.

Bilindiği üzere bir çok havyolu şirketi koronavirüs COVID-19 salgını yüzünden bir çok uçağını yere indirmiş ve bir çok havayolu şirketinin seferleri iptal edilmişti. Aralarında Türk Hava Yolları’nın da bulunduğu bir çok havayolu şirketi ise yolcu uçakları ile yolcu kabinlerinde kargo taşımak için başvurmuştu.

Bu konu ile alkalı olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü – SHGM Yolcu Uçaklarının Yolcu Kabininde Kargo Taşınması Konulu Genelge yayınladı.

31 Mart 2020
SHY-6A Yönetmeliği kapsamında havayolu işletmeciliği yapmak üzere ruhsatlandırılan hava taşıma işletmelerinin filolarında bulunan yolcu uçakları ile yolcu kabininde kargo taşımasına yönelik gerekliliklerin belirlendiği UOD-2020-2G sayılı Genelge yayımlanmıştır.
Söz konusu operasyonlar, UOD-2020-2G sayılı Genelgede belirtilen gerekliliklerin karşılanması kaydıyla, Genel Müdürlükten onay alınmaksızın gerçekleştirilecektir.
Genelge şu konuları içermekte.
T.C.ULAŞTIRMA VE ALTYAPIBAKANLIĞI
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı 1/ 3Sayı:51859319-010.06.02-E.661930.03.2020
Konu:Yolcu uçaklarının yolcu kabininde kargotaşınması hk.
GENELGEUOD-2020/2G
MADDE 1 –Konu ve gerekçeDünyada yaşanmakta olan COVID-19 salgının yönelik olarak ulusal ve uluslararası düzeyde alınan tedbirler neticesinde, hava taşıma işletmeleri tarafından icra edilmekte olan yolcu taşıma operasyonları ciddi ölçüde olumsuz yönde etkilenmektedir.Yolcu taşıma operasyonlarının aksine, bu dönemde dünya kargo taşıma trafiğinde ciddi bir talep ortaya çıkmış olup, hâlihazırda birçok Avrupa, Amerika ve Uzakdoğu coğrafyasında faaliyet gösteren hava taşıma işletmelerinin filolarında bulunan yolcu uçaklarının kabin bölümünde “kargo” taşıması yapmaya başlamış oldukları bilinmektedir.Bu sebeple, gerek bahse konu salgının giderilmesine yönelik olarak ülkeler arasında tıbbi malzemelerin taşınmasına olanak verilmesi gerekse de uluslararası kargo pazar payımızın korunması ve geliştirilmesi suretiyleÜlkemiz menfaatlerinin gözetilmesiaçısından, hava taşıma işletmelerinin filolarında bulunan yolcu uçakları ile yolcu kabininde kargo taşımasına yönelik gerekliliklerin belirlenmesi adınaişbu Genelge’nin hazırlanmasına ihtiyaç hâsıl olmuştur.Söz konusu operasyonlar,bu Genelgede belirtilen gerekliliklerin karşılanması kaydıyla,Genel Müdürlükten onay alınmaksızın, hava taşıma işletmeleri tarafından gerçekleştirilecektir.
MADDE2-KapsamTicari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nin 15inci, 16ncı ve 17nci maddeleri kapsamında havayolu ile ticari faaliyette bulunmaküzere ruhsatlandırılmış hava taşıma işletmelerini kapsar.
MADDE3–Risk analiziSöz konusu operasyonlara yönelik olarak işletme tarafından yer ve uçuş operasyonları için risk analizleriyapılır ve işletmenin yönetim sistemi kapsamında takip edilir.

MADDE4-Kargonun taşınmasıa.Kargolarınyükleme ve boşaltma işlemleri, işletmenin yetkili personeli gözetiminde yapılmalıdır.

2/ 3b.Yükleme ve sabitleme tamamlandıktan sonra, kapı kapatılmadan önce, tüm yükleme vesabitleme işlemi yetkili personel tarafından kontrol edilmelidir.c.Yolcu kabininde sadece genel kargo, akma ve koku yayma riski olmayan kargo ve medikalkargo sınıfında yer alan yükler taşınır.d.Li-Ion bataryalı cihazlar (bilgisayarlar, tabletler, cep telefonları vb.) ve tehlikeli maddelertaşınamaz.e.Kargolar;yolcu koltukları üzerine, koltuk altı zemine ve başüstü dolaplarına maksimum yük taşıma kapasitelerini aşmayacak şekildeyüklenmelidir.1)Kargo ağırlığı, zeminin veya koltukların yapısal yükleme sınırlarınıaşamaz.2)Koltuk altı zeminde kargo taşınabilmesi için kargonun hareket etmesini engelleyici şekilde koltuk altının tasarlanmış olması gereklidirve kargokoltuğun altına tamamen yerleştirilmiş olmalıdır.f.Tuvaletlere, mutfaklara (galley), koridorlara,acil çıkış bölgelerine, kargolarınileriye, yana veya yukarıya doğru hareketini kısıtlamayanveya maksimum yük taşıma kapasitesinibelirten bir plakarta sahipolmayan bölümlere yükleme yapılamaz.g.Yolcu kabinine şekilsel olarak uygun olmayan kargolar yüklenmemeli, keskin kenarları var ise de keskinliktenarındırılmalıdır.h.Kargo yerleşimi, acil durum teçhizatlarınaerişimi engellemeyecek şekilde yapılmalıdır.i.Yükleme esnasında koltuk bazlı sabitlemeyapıldıktan sonra bloklar halinde ağ vb. malzeme kullanılarak sabitleme işlemi yapılabilir. Ağlarvb. malzemekoltuk altına kadar indirilerek uçları birbirine bağlanmaksuretiyle sabitleme sağlanmalıdır.j.Her koltuğayapılacak yükleme ve sabitleme işlemi sonunda, yüklenen kargolarınyüksekliklerinin, koltuk sırt yüksekliğini aşmaması ve ikaz ışıklarının görünmesini engellememesi sağlanmalıdır.k.Kabin ekibinin uçuşun her safhasında kabinin her yerine erişimi sağlanmalıdır.l.Yangın ile mücadele kapsamında,kabin ve kokpit dinlenme alanları ilekokpit hariç olmak üzere, kabin yükleme planına ve kabin ekibinin oturma pozisyonuna göre taşınabilir yangın söndürücü sayısı ve yerleri net olarak belirlenir. Kabin ekibinin yangınla mücadele prosedürübu operasyontipine ve 6ncımadde gereği belirlenen kabin ekibi sayısına göre özel oluşturulmalıdır.m.Uçuş öncesi, kargo taşıması yapılacak olan kabin bölgesindeyer alan koltukların, mutfakların (galley) ve varsa uçak içi eğlendirici sistemin (IFE) sigortaları “OFF” konuma alınmalıdır.

MADDE 5–Ağırlık ve denge hesaplamalarıAğırlık ve denge hesaplamalarında, koltuk, koltuk altı zemin ve başüstü dolaplarına yüklenen kargoların ağırlıkları ile yolcu varsa İşletme El Kitabında belirtilen yolcu ağırlıkları kullanılır.Bu operasyon için ağırlık ve denge formu tasarlanmalıdır.
MADDE 6–SHT-FTL GereklilikleriUçuşlarda görev yapacak uçuş ve kabin ekibi üyeleri,SHT-FTL Talimatı gereklilikleri kapsamında görevlendirilmelidir.

MADDE 7–Ekip oluşumuİşletme El Kitabı Bölüm A Altbölüm 4 veya Altbölüm 7 kapsamında belirlenen asgari uçuş ekibine ilave olarak, ilgili uçak tipine ilişkinkabin konfigürasyonu ve kabin ekibi normal/acil durum

3/ 3oturma yerlerine göre her bir çıkış çiftinden 1(bir)kabin ekibi sorumlu olacakşekildeasgari sayıdakabin ekibi görevlendirilmelidir.
MADDE 8–Operasyonel prosedürlerYer ve kargo personeline, uçuş ve kabin ekiplerine,bu operasyona özgü kuralları ve acil durumda yapılacakları(özellikle yangınla mücadele)belirten dokümanlar ve kontrol listeleri işletme tarafındanhazırlanmalıdır.
MADDE 9–Teçhizatİşletmenin uçak tipine ilişkin bakım el kitabı gerekliliklerine göretüm duman ve yangın detektörlerinin faal olması gereklidir.
MADDE 10–Yolcutaşınmasıa.SHY-6A Yönetmeliği’nin 17nci maddesi kapsamında sadece yük taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmışhava yolu işletmelerinin filosunda bulunan uçaklarda, yolcu koltuğunun bulunması durumunda, bu işletmeler tarafından icra edilecek uçuşlarda, sadece Devlet görevlilerive Devlet görevi kapsamındaki kişileruçurulabilir. Bu durumda, bahsi geçen kişilere, uçuştagörevlipilotlartarafından,kullanılması muhtemel emniyet ve acil durum teçhizatlarının ve acil durum çıkışlarının kullanımını gösteren bir emniyet bilgilendirmesi yapılmalıdır.b.SHY-6A Yönetmeliği’nin 15inci ve 16ncı maddeleri kapsamında yolcuve yük taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmışhava yolu işletmelerinin filosunda bulunan yolcu uçaklarının yolcu kabininde kargo taşınan uçuşlarda yolcu taşınması durumunda, yolcu taşınmasına yönelik yayımlanmış ilgili mevzuat hükümleri de geçerlidir.
MADDE 10-RaporlamaBu Genelge kapsamında yapılan operasyonlara ilişkin durum raporları, uodops@shgm.gov.tre-posta adresine aylık olarak gönderilecektir.
MADDE 11-GeçerlilikBu Genelge, 31.08.2020 tarihine kadar geçerlidir.
MADDE 12-YürürlükBu Genelge, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 13-YürütmeBu Genelge hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim
Bu yazı 1271 kere okundu.
Etiketler:
haberler
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

YAZAR HAKKINDA

Facebookta bizi bulun
ARŞİV